Privatlivspolitik

Identifikation af den dataansvarlige

Mitigating er dataansvarlige for de personoplysninger, som oplyses i denne privatlivspolitik.

Mitigating ApS

CVR: 39514729

Højbro Plads, 1200 København K

kontakt@mitigating.dk 

TLF: 77 34 17 34


Formål, behandlingshjemmel, kategorier af personoplysninger, opbevaring og modtagere

Når vi som dataansvarlige behandler oplysninger, som er personhenførbare til dig, skal vi bl.a. oplyse dig om formålet med behandlingen, den lovbestemmelse vi anvender som behandlingsgrundlag og de kategorier af personoplysninger vi behandler om dig.

Markedsføring via hjemmesiden. Formålet med denne behandlingsaktivitet er at dele informationer om organisationens ydelser og produkter.

Behandlingen sker med hjemmel i GDPR artikel 6, stk. 1, litra f (legitim interesse), da vi forfølger vores markedsføringsinteresse og interesse i at målrette vores materiale, så det når ud til flest mulige potentielle kunder. Vi behandler din IP-adresse til dette formål.

Læs nærmere om vores behandling af nødvendige og ikke-nødvendige cookies for hjemmesidebesøgende i vores cookiepolitik (indsæt hyperlink).

Markedsføring i form af udtalelser, billeder og video. Formålet med denne aktivitet er at dele viden om vores ansatte, kunder og samarbejdspartnere i markedsføringssammenhæng.

Når vi deler materiale, herunder billeder, video eller beskrevne udtalelser, som indeholder personhenførbare informationer om vores ansatte, vores kunder eller samarbejdspartnere, baseres behandlingen på GDPR artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke).

Til dette formål behandler vi navn, arbejdssted, stilling, foto, video og udtalelser som kan relatere sig til andre medarbejderes arbejde og erfaring.

Vi sletter indholdet, såfremt det ikke længere vurderes relevant og nødvendigt til opfyldelse af formålet. Vi sletter desuden dine oplysninger i forbindelse med tilbagetrækning af samtykke.

Personoplysningerne, som indsamles til dette formål videregives eller overdrages ikke til andre udenfor virksomheden.

Kontaktformular på hjemmesiden. Formålet med aktiviteten er at skabe kontakt til potentielle kunder og samarbejdspartnere, herunder ved at besvare henvendelsen.

Behandlingen sker med hjemmel i GDPR artikel 6, stk. 1, litra f (legitim interesse), eftersom vi forfølger vores legitime i at besvare henvendelsen, vægtet overfor, at den besøgende selv har angivet oplysningerne med henblik på at blive kontaktet.

Til dette formål behandler vi navn, arbejdssted (firma), e-mail, telefonnummer og muligheden for at skrive en besked om, hvad din henvendelse drejer sig om.

Hvis der på baggrund af henvendelsen stiftes et samarbejde eller kundeforhold vil personoplysningerne blive opbevaret i henhold til behandlingsaktiviteterne der relaterer sig til kundehåndtering. Hvis ikke dette er tilfældet, slettes oplysningerne automatisk senest 12 måneder efter sidste korrespondance.

Personoplysningerne, som indsamles til dette formål videregives eller overdrages ikke til andre udenfor virksomheden.

Tilmelding til nyhedsbrev på hjemmesiden. Formålet med aktiviteten er at udsende nyheder til kunder, samarbejdspartnere og andre interesserede, som har tilmeldt sig nyhedsbrevet.

Behandlingen sker med hjemmel i GDPR artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke) ved at vi i forbindelse med indsamling af dine oplysninger beder dig samtykke.

Til dette formål behandler vi almindelige persondata, herunder navn, e-mail og arbejdssted (firma), idet alene e-mail er påkrævet. Derudover vil du blive bedt om at bekræfte tilmeldelsen og din e-mail for at sikre din identitet.

Vi opbevarer dine oplysninger indtil du tilbagetrækker dit samtykke, herunder ved at klikke på ”Afmeld” i bunden af vores nyhedsbreve.

Vi sender vores nyhedsbrev ud igennem et system kaldet Make, der også er modtager af dine personoplysninger. Make er et Norsk selskab med adresse i Oslo.

Kundehåndtering, herunder leads, tilbud og indledende samtaler. Formålet med denne behandlingsaktivitet er at skabe samarbejder og tilbyde vores produkt til potentielle kunder.

Behandling af disse oplysninger sker med hjemmel i GDPR artikel 6, stk. 1, litra f (legitim interesse), da vi afvejer på den ene side vores interesse i at sælge vores produkt og på den anden side den potentielle kundes mulige behov for vores ydelse.

Behandlingen sker efter GDPR artikel 6, stk. 1, litra b (kontrakt), når leads fører til behandling med henblik på indgåelse af en kontrakt.

Under dette formål behandler vi almindelige personoplysninger, herunder navne på virksomhedsnavn, medarbejdernavn, stilling, arbejdsmail, telefonnummer, adresse, CVR-nummer og virksomhedens etableringsland.

Personoplysninger vil blive slettet, når de ikke længere er relevante, dog maksimalt 12 måneder efter behandling, hvis der ikke fortsat er dialog eller såfremt der ikke stiftes et samarbejds- eller kontraktforhold. Hvis du svarer tilbage på eller stiller spørgsmål via e-mail, vil oplysningerne i udgangspunktet også blive opbevaret i 12 måneder. Se eventuelt beskrivelsen af behandlingsaktiviteten ””Kontaktformular på hjemmesiden”.

De personoplysninger der behandles til dette formål, vil ikke blive videregivet uden for virksomheden.

Kundehåndtering i kontraktforhold. Formålet med denne behandlingsaktivitet at håndtere aftaler med kunder og samarbejdspartnere, at vedligeholde aftalen og levere service i forlængelse af vores ydelser.

Behandlingen sker med hjemmel i GDPR artikel 6, stk. 1, litra b (kontrakt).

Under dette formål behandler vi almindelige personoplysninger, herunder navn, e-mail, telefonnummer, stilling, arbejdssted (virksomhedsnavn), adresse, CVR-nummer, virksomhedsland, oplysninger om bogholderi, kundens behandlingsaktiviteter og kundens databehandlere, kundens aftaler med dataansvarlige, kundens underdatabehandlere, antal medarbejdere og etableringsår.

Vi er forpligtede til at opbevare oplysninger omfattet af bogføringsloens § 10 i 5 år efter udløb af indeværende regnskabsår, hvorefter oplysningerne slettes.

De personoplysninger der behandles til dette formål, vil ikke blive videregivet uden for virksomheden.

Rekruttering af nye medarbejdere. Formålet med behandlingen af disse personoplysninger er at finde den korrekte kandidat til stillinger i organisationen.

GDPR artikel 6, stk. 1 litra f (legitim interesse) anvendes når vi modtager din ansøgning. GDPR artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke) anvendes, hvis vi ønsker at opbevare din ansøgning i en forlænget periode. GDPR artikel 6, stk. 1, litra b (kontrakt) anvendes, hvis vi når så langt, at vi ønsker at ansætte dig og ønsker at behandle dine oplysninger med henblik på at indgå i en kontrakt.

Vi behandler almindelige personoplysninger under rekrutteringsprocessen, herunder navn, telefonnummer, adresse,

uddannelsesmæssige oplysninger, erhvervserfaring og tidligere ansættelsessteder.

Vi opbevarer dine data op til 6 måneder efter ansættelse af de(n) endelige kandidat(er) eller 6 måneder efter du har modtaget vores afslag. Dog opbevarer vi dine oplysninger i op til 12 måneder efter modtagelse af din ansøgning, såfremt vi har modtaget dit samtykke til dette. Vi sletter dine data såfremt du tilbagekalder dit samtykke før der er gået 12 måneder efter modtagelse af din ansøgning.

De personoplysninger der behandles til dette formål, vil ikke blive videregivet uden for virksomheden.


Dine rettigheder som registreret

Når vi behandler personhenførbare oplysninger om dig, har du efter databeskyttelsesforordningens kapitel 3 en række rettigheder, du kan kræve af os som dataansvarlige for dine personoplysninger.

Retten til at tilbagetrække samtykke. Har du afgivet samtykke, kan du altid kontakte os for at høre om omfanget, og du kan også til enhver tid tilbagetrække et afgivet samtykke. Tilbagetrækning af samtykke berør dog ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. Vi ophører med at behandle dine personoplysninger, hvis du tilbagetrækker dit samtykke, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet hjemmelsgrundlag.

Retten til indsigt. Du har ret til at få bekræftelse på, om den dataansvarlige behandler dine personoplysninger, og i givet fald ret til at få udleveret de oplysninger, vi behandler om dig, herunder visse andre oplysninger.

Retten til berigtigelse. Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig rettet.

Retten til sletning. Du har i visse tilfælde ret til at få dine personoplysninger slettet, inden tidspunktet for, at vi selv sletter dine oplysninger.

Retten til dataportabilitet. Du har ret til at få udleveret dine personoplysninger, som du har givet til os, i et maskinlæsbart format, og du har ret til at få transmitteret dine oplysninger til en anden dataansvarlig, hvis det er er teknisk muligt.

Retten til begrænsning af behandling. Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Det bemærkes i den sammenhæng, at arkivformål er at betragte som vigtige samfundsinteresser.

Retten til at gøre indsigelse. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynetsvejledning om de registreredes rettigheder.


Retten til at klage til Datatilsynet

Du har som registreret ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du mener, at vores organisation ikke lever op til vores forpligtelser efter databeskyttelsesforordningen. Datatilsynet har følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Telefon: 33 19 32 00