DEDIKATION, ERFARING OG INDSIGT

DIGITAL TRYGHED

For jeres virksomhed, kunder og samarbejdspartnere

Uvildig rådgivning

Få praktisk og objektiv rådgivning i cyber- og informationssikkerhed, baseret på vores egne intensive praktiske globale erfaringer verden over, til lands, til vands og i luften.

ISO 27001 Certificering

Skab en effektiv og praktisk tilgang til proaktiv styring af informationssikkerhed, der er skræddersyet til at håndtere jeres unikke forretning, risici og sikkerhedsløsninger

Formidling

Forstå de digitale risici jeres organisation står over for, hvordan dette kan påvirke jeres forretning og hvordan cyber- og informationssikkerhed kan bruges til vækst og forandring.

“Samarbejdet med Rasmus Theede fra Mitigating har hjulpet os til at etablere et solidt og struktureret fundament for vores arbejde med IT sikkerhed på såvel organisatorisk som teknisk niveau. Rådgivningen er tilpasset vores virksomheds størrelse og vi er lykkedes med at omsætte strategi og planer til håndterbare opgaver, således vi selv med begrænsede ressourcer løbende oplever succes og fremdrift i vores IT sikkerhedsarbejde.”

– Eva Steensby, Head of Business IT

21-5

“Levende fortalt og lærerigt oplæg om cybertruslen mod Danmark. Det var spændende at høre om Rasmus erfaringer med informationssikkerhed i såvel store som mindre virksomheder”

– Kim B Larsen, Sikkerhedsdirekør

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

 

Bliv certificeret efter  ISO27001

At blive ISO 27001-certificeret sikrer, at din organisation ikke blot følger de bedste praksisser for informationssikkerhed, men også viser kunder, partnere og stakeholders, at I er forpligtet til at beskytte og håndtere deres data med største omhu.

MITIGATING skyder cybersikkerheds-måneden i gang med Skattestyrelsen

For Mitigating var det en ægte glæde og et privilegium at indlede cybersikkerhedsmåneden sammen med flere tusinde af Skattestyrelsens engagerede medarbejdere. Med baggrund i vores omfattende erfaring fra den virkelige verden af cybertrusler i store organisationer, dykkede vi ned i en række centrale emner.

Vi belyste de mange sikkerhedsmæssige fordele, som digitaliseringen bringer med sig. Samtidig understregede vi, hvor vigtigt det er at have en balanceret tilgang, hvor man vejer potentielle trusler op imod de reelle risici, som virksomheden står over for i dens daglige drift.

2. Oktober 2023